Värnamohonung!

Nära och nyttigt!

Närmare kan det inte bli!

NÄRODLAT

Värnamohonung är från flitiga bin i trakten.

Vår honung produceras i Värnamo och säljs i Värnamo, närmare kan det inte bli.

Låg klimatpåverkan när Värnamohonung produceras.

I största möjliga utsträckning sköter vi våra transporter med hjälp av lastcykel.

Eftersom våra bigårdar ligger nära staden går det bra.

Våra bikupor är gjorda i förnybart materiel.

Vi är en liten lokal producent som inte kör varken bikupor eller honung över stor områden. 

Du hittar Värnamohonung på:

City Gross Värnamo 

ICA Kvantum, Värnamo

Honungskiosk på Krögarvägen 8 i Värnamo