Om bin och biodlaren

Om bin

Vår honung produceras uteslutande av bin med flygavstånd över Värnamo stad.

Vi har kupor utplacerade på 8 olika platser runt om Värnamo.


Gynnar Värnamo

Det betyder att det är dessa bin som säkerställer pollinering av frukt och bär med mera i Värnamo och dess omgivningar. Utan dessa bin skulle skörden bli mindre och sämre.


Genom att köpa vår honung säkerställer du ett bra ekologiskt samspel mellan bin och växter i Värnamo.


Lite dyrare

Vår honung, är lite dyrare att köpa än importerad eller från stordrift. Det är en annan produkt du köper av oss än ett billigt sötningsmedel producerat i stora rapsåkrar i Skåne eller Kina.


Närproducerad

För oss är det viktigt att erbjuda en lokalt producerad honung, utan tillsatser eller onödig miljöpåverkan. Framförallt slipper vi långa transporter.


Våra bin kan inte producera lika mycket som de som flyttar sina kupor eller som står vid stora rapsfält. I stället får vi en blandad honung med många olika nektarkällor som har bidragit till pollinering av växterna i Värnamo.


Inte åksjuk

Vi tror att närproducerad honung, som inte är "åksjuk", är viktigare än priset.


Vi är en liten producent. Därför kan vi varsamt slunga honungen samma dag den lämnar bisamhället.


Vi behöver inte kyl- eller värmerum för att den ska gå att hantera, vi gör det på samma sätt som bina.

 

Om Värnamohonung

Antal samhällen: ca 20
Biras: Buckfast
Kupa: 22 mm trä oisolerad, egen tillverkning
Ramformat: 1/2 Dadant
Odlar /köper drottningar: Både och

Bin gör skillnad. Om bina försvann från naturen.


Då skulle du efter fyra år se skillnad på din tallrik.


60% av det du idag har på tallriken och äter, skulle inte finnas kvar.

Frimärkena på bin blev populäraste och mest använda frimärket 2015.

Pressbild: PostNord.

Björn Dahlbäck.

Foto: biodlarna.se

Om Biodlaren


Björn brinner för friska bin

Bihälsa är det som han har jobbat med ända sedan han blev invald i förbundsstyrelsen för Sveriges Biodlare. I fokus just nu är arbetet med den nya bihälsolagen.


Till vardags
Björn arbetar som polis och sysslar mest med utbildning och rekrytering av poliser och andra anställda. Biodling är hobby och brinnande intresse.


Förbundsordföranden för Sveriges Biodlare

Björn Dahlbäck valdes till förbundsordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund vid stämman 2021.

Han har lång erfarenhet som biodlare  inom förbundet.


Hemma i Värnamo

I lokala föreningen i Värnamo har han varit ordförande och är bihälsoansvarig och svärmansvarig.


På förbundsnivå.

Där har han sen 2017 varit förtroendevald som ledamot i Biodlarnas förbundsstyrelse.

När han valdes som ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund så ställdes frågan:

Vad ser du fram emot med uppdraget som ny förbundsordförande?

-Vi ska fortsatt jobba med det som är bra för biodlingen och bra för biodlarna. På agendan står bland annat friska bin, en bivänlig biotop och att stoppa honungsfusket. 


Om Sveriges Biodlares riksförbund

Biodling är ett växande intresse och därmed växer Biodlarna som organisation.

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.

I samband med Riksförbundsmötet 2021 konstaterades att antalet medlemmar ökat med över 6000 medlemmar de senaste tio åren.

För närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med drygt 16 000 medlemmar.